mabo_kido

mabo_kido
OFFLINE
tokyo
mabo_kido
Event Title Categories Start Date/Time
ZABADAK, Masumi Hara Avant garde, Progressive Jan 20 (Mon), 18.30
COIL (Natsuki Kido, Takeharu Hayakawa, Tsutomu Nakayama, Eiji Tanaka) Jazz, Rock Jan 21 (Tue), 19.00
Yuhei Matsunaga, Natsuki Kido Acoustic, Instrumental, Jazz, Latin Jan 22 (Wed), 19.30
FRET LAND (Yoshihiro Arita, Natsuki Kido, Shunji Takenaka) Acoustic, Blues, Folk, Instrumental, Jazz Jan 24 (Fri), 19.30
FRET LAND (Yoshihiro Arita, Natsuki Kido, Shunji Takenaka) Instrumental, Jazz Jan 25 (Sat), 18.00
ERA (Akihisa Tsuboi, Natsuki Kido) Acoustic, Avant garde, Instrumental, Progressive Jan 26 (Sun), 18.15
Sekkutsu Jean (Kenji Sato, Tatsuya Yoshida), Chosokkyo (Kazuhisa Uchihashi, Tatsuya Yoshida) Avant garde, Improvised, Instrumental, Progressive Jan 27 (Mon), 18.30
Natsuki Kido Acoustic, All Mix Jan 27 (Mon), 19.00
Natsuki Kido Quinteto (Natsuki Kido, Satoshi Kitamura, Kumiko Kondo, Hiroshi Kumada, Toru Nishijima) Acoustic, Instrumental, Latin Jan 29 (Wed), 18.30
ERA (Akihisa Tsuboi, Natsuki Kido) Acoustic, Avant garde, Instrumental, Progressive Jan 30 (Thu), 18.30
Fernando Kabusacki, Takashi Numazawa, Natsuki Kido, Yuji Katsui Avant garde, Experimental, Improvised, Instrumental Jan 31 (Fri), 19.00
INUHIKO (JON (犬), HIKO), RUINS (Tatsuya Yoshida, Ryuichi Masuda) All Mix Feb 01 (Sat), 18.30
Kyoko Kuroda, Natsuki Kido Acoustic, Avant garde, Free Jazz, Instrumental, Jazz Feb 04 (Tue), 19.00
Natsuki Kido, Toru Nishijima Acoustic, Jazz Feb 05 (Wed), 19.00
Korekyojinn (Natsuki Kido, Mitsuru Nasuno, Tatsuya Yoshida) Avant garde, Instrumental, Progressive Feb 07 (Fri), 18.30
Eri Uenoyama, Natsuki Kido, Jiro Okada, Youichiro Yamauchi Acoustic, Instrumental, Jazz Feb 09 (Sun), 14.30
Play Rock! (Yoshihito Eto, Natsuki Kido, Kenji Sato) Rock Feb 10 (Mon), 19.00
LOUDERA (Natsuki Kido, Akihisa Tsuboi, Kenji Sato, Youichirou Yamauchi) Avant garde, Instrumental, Progressive Feb 11 (Tue), 18.00
ERA (Akihisa Tsuboi, Natsuki Kido) Acoustic, Avant garde, Instrumental, Progressive Feb 12 (Wed), 19.30
Korekyojinn (Natsuki Kido, Mitsuru Nasuno, Tatsuya Yoshida) Alternative, Avant garde, Instrumental, Progressive Feb 14 (Fri), 18.30
Natsuki Kido, Marcelo Kimura Acoustic, Latin Feb 16 (Sun), 14.30
Eri Uenoyama, Natsuki Kido, Jiro Okada, Youichiro Yamauchi Acoustic, Instrumental, Jazz Feb 18 (Tue), 18.30
Korekyojinn (Natsuki Kido, Mitsuru Nasuno, Tatsuya Yoshida) Avant garde, Instrumental, Progressive Feb 21 (Fri), 18.30
ERA (Akihisa Tsuboi, Natsuki Kido) Progressive Feb 28 (Fri), 19.30
Natsuki Kido, Hirokuni Korekata, Kenji Sato, Yoshihito Eto Rock Mar 11 (Wed), 18.30
Kōenjihyakkei Alternative, Progressive, Avant garde Apr 29 (Wed), 18.30